København

Byen København

København er Danmarks hovedstad og en af Nordeuropas største byer. Sammen med Malmø udgør København Nordens absolut største metropolområde. Med en samlet befolkning på over 3 millioner mennesker. København kan sammenlignes med Stockholm når det kommer til størrelsen, men vi synes den er langt større når det kommer til kulturarven og historien.

Demografi

Der bor (1. januar 2017) 1.295.686 mennesker i byen København. Københavns Kommune er Danmarks mest folkerige med 602.481 mennesker. Kommunen har ca. samme størrelse som Fredericia Kommune, hvor der til sammenligning kun bor omkring 50.000 mennesker.

Befolkningen er overvejende dansk, men indvandrere fra både vestlige og ikke vestlige lande udgør et betydeligt mindretal af den samlede befolkning.

København er for tiden i udvikling når det kommer til fødselsraten. Der fødes flere end der dør, hvilket hovedsageligt skyldes mængden af kvinder i den statistiske fødedygtige alder (27-35 år). Det forventes at byen vil huse ca. 1.425.000 mennesker ved udgangen af 2028.

Geografi

Københavns byområde er afgrænset og defineret på flere måder, alt efter hvilken myndighed der spørger, dog benyttes i dag 200m reglen, der går ud på at et byområde maksimalt må have afstande uden bebyggelse på indtil 200 meter. Parker, rekreative områder samt Amager Fælled undtaget. Det betyder at byen København inkluderer en stor del af eller hele omegnskommuner.

Københavns Kommune udgør kun den centrale del af København, men vil nok være at definere som “byen”, hvis en Københavner blev spurgt. Det er Geodatastyrelsen, der sammen med Danmarks Statistik definerer byen, dens område samt antallet af indbyggere.

Begrebet “Storkøbenhavn” anvendes af Vejdirektoratet om det samlede byområde, andre indstanser benytter “Hovedstadsområdet”, men uanfægtet så er “København” den eneste rigtige betegnelse for det samlede byområde.

I de københavnske forstæder identificerer de fleste indbyggere sig med deres hjemegnskommune, selvom denne er en administrativ del af København. Flere af omegnskommunerne er alene kommuner, og områder som Herlev, Ballerup, Hvidovre, Rødovre osv., er ikke at definere som selvstændige byer, men som bydele til København.

Bydele

Byen er som mange storbyer i verden, inddelt i bydele, der tilsammen udgør hele storbyen. I København findes der mange bydele både centrale og dem som ikke er “rigtige” bydele.

Indre bydele

 • Indre By
 • Vesterbro/Kongens Enghave
 • Nørrebro
 • Østerbro
 • Amager Øst
 • Amager Vest
 • Valby
 • Bispebjerg
 • Vanløse
 • Brønshøj-Husum

Disse bydele er de administrative bydele, der tilsammen udgør Københavns Kommune.

Ydre bydele

 • Frederiksberg
 • Albertslund
 • Brøndby
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Glostrup
 • Herlev
 • Hvidovre
 • Lyngby-Taarbæk
 • Rødovre
 • Tårnby
 • Vallensbæk
 • Ishøj (kun dele af kommunen)
 • Greve (kun dele af kommunen)
 • Ballerup (kun dele af kommunen)
 • Rudersdal (kun dele af kommunen)
 • Furesø (kun dele af kommunen)

Som det kan tælles ud af de mange bydele, så er København en stor by, der dækker et relativt stort område, med rigtig mange mennesker. Det er tilsammen alle ovenstående bydele der udgør byen København. Mange af områderne, især de indre, har hver især deres eget særpræg. Nogle af særprægene er ikke nødvendigvis positive, da der er stor økonomisk ulighed mellem mange af bydelene. Her er Brønshøj/Husum og Indre By et stærkt eksempel. Hvor der i førstnævnte bor mange med lav indkomst i et område plaget af megen kriminalitet, så bor der mange med høj indkomst i sidstnævnte, hvor der ikke ses kriminalitet i samme omfang.

Kultur & Historie

København er en by der er kendt for sin historie og ikke mindst kultur. Byen stammer helt tilbage fra vikingetiden, nærmere bestemt år 800 hvor den første bebyggelse fandt sted, sidenhen byggede Absalon sin borg der hvor Indre By er i dag.

Byen har været brændt ned to gange, og Valby har været en landsby langt væk fra byens volde. I tidlig tid bestod København kun af de indre bydele, med det store voldanlæg som beskyttelse mod fjender. Det var først i slutningen af 1800 tallet man begyndte at bygge udenfor voldene. Siden hen er byen vokset sig stor, og har nu knap 1.3 mio indbyggere, fordelt på et 3.000 km2 stort område.

Byen er ideel for den kulturinteresserede, hvor historie også indgå i ligningen. Takket være Christian d. 4. fik byen bl.a. Børsen, Rundetårn samt Christansborg. Alle sammen bygningsværker der består den dag i dag, trods at de er flere hundrede år gamle. Byen byder også på en massee museer, bl.a. Naturhistorisk Museum, Tøjhusmuseet, National Museet, Det Kgl. Bibliotek (Den Sorte Diamant), Tivoli Haven med flere.

Byvandringer og kulturelle tilbud kommer vi meget mere ind på som bloggen skrider frem.

Infrastruktur

København er ikke en by for dig der elsker bilen alt for højt. Grundeet den grønne omstilling er livet ikke altid lige nemt som billist, og slet ikke i myldretiden, som er hver dag fra 7:30-10:30 og igen fra 14:30-17:30. Her kan det for de fleste bedre betale sig at cykle eller tage offentlig. Er du turist i byen, fra et andet sted i Danmark, anbefales DOT (herfra: Den Offentlige Transport, red.), det gælder også hvis du er udenlandsk turist i øvrigt. Cykler på el kan også lejes flere steder i byen.

Der er et omfattende s-togs net i byen. Det er meget unikt for København med et S-togsnet, da det ikke ses andre steder i verden, her bruges letbaner i stedet. Udover S-togene, der ikke kører til Amager, er der A busserne til transport rundt i det centrale bydele og S busser til transport til og fra de ydre bydele. Der kører også lokal busser der kendes på enten 2 eller 3 cifre i nummeret. Af hovedveje findes der tre ringveje. Ring 4 (O4) der løber udenom store dele af byen, ring 3 (O3) der løber gennem byens ydre dele samt ring 2 (O2), der omkranser de centrale bydele. Alle veje er generelt godt udbyggede, og nogle endda som landevej eller motorvej, her må påregnes trafik i myldreperioder.

Telefonnumre & Bykort

 • Lægehjælp: +45 1813 (udenlandsk borger/dansk borger fra 16-08)
 • Akuthjælp: +45 112 (alle)
 • Politi: +45 114 (112 ved livstruende eller farlig situation)
 • Myndigheder: 1881 (ved ikke akutte henvendelser)
 • DSB: +45 7013 1415 (ved spørgsmål vedr. S-tog og fjerntog)
 • PBS: +45 4489 2929 (ved misbrug af VISA, Dankort, VISA/DANKORT, spærring m.m.)
 • Vejdirektoratet: +45 1888 (ved trafikinfomartion)

Kort over København & Omegn

På billedet ses København inkl. samtlige bydele. Området omkranset med rødt markerer Københavns Kommune, der udgør den centrale del af byen.